Inicio -> Servicis municipals -> Transparència -> Organització Administrativa

Organització Administrativa

Tornar Imprimir

Estructura Organitzativa

Estructura organitzativa de cada organització, funcions que desenrotlla, els seus òrgans i centres directius, seu, direcció i els distints mitjans de contacte i la identificació dels seus responsables.

Plantilla i Relació Llocs de Treball

Plantilla orgànica de places, la relació de llocs de treball o instrument anàleg de planificació dels recursos humans i retribució econòmica anual.

Oferta Ocupació Pública

Oferta anual d'ocupació pública, convocatòries i estat de desplegament i execució.

Convocatòries Selecció Personal Temporal

Convocatòries de selecció temporal dels seus empleats.

Estadístiques Representants Sindicals

Informació estadística desagregada sobre el nombre i distribució per organitzacions i òrgans o entitats dels representants sindicals i unitaris dels empleats públics i el crèdit horari anual de què disposen.

Plans i Programes Anuals i Plurianuals

Informació sobre plans i programes anuals i plurianuals en els que es fixen els objectius concrets, les activitats, els mitjans necessaris per a executar-los, i el temps previst per a la seua consecució.

Resolucions Compatibilitats

Resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat dels empleats.


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es